ชั้นบรรยากาศ ของโลก คืออะไร? แบ่งได้อย่างไร?

ชั้นบรรยากาศ ของโลก คืออะไร? แบ่งได้อย่างไร?

โลกที่เราอยู่อาศัยนี้ มีสิ่งสำคัญที่จำเป็นต่อการดำรงอยู…