พลังงานหมุนเวียน คืออะไร? มีอะไรบ้าง? และสำคัญอย่างไร?

👉 สมัครสมาชิก 👈

รับข่าวสาร📢
จาก The Guru First ก่อนใคร

ลงชื่อ อีเมล สมัครสมาชิก TGF

เลือกอ่านตามหัวข้อ

พลังงานหมุนเวียน คืออะไร ?

พลังงานหมุนเวียนหมายถึงแหล่งพลังงานใด ๆ ที่สามารถเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติและยั่งยืน ต่างจากแหล่งพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป เช่น เชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งมีจำกัดและจะหมดไปในที่สุด แหล่งพลังงานหมุนเวียนแทบไม่มีขีดจำกัด ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม ไฟฟ้าพลังน้ำ พลังงานความร้อนใต้พิภพ และพลังงานชีวมวล เป็นต้น

พลังงานหมุนเวียน

ประเภทของแหล่งพลังงานหมุนเวียน

พลังงานแสงอาทิตย์เกี่ยวข้องกับการจับรังสีดวงอาทิตย์โดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์หรือแผงโซลาร์เซลล์ ส่วนกังหันลมจะใช้พลังงานจลน์ที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของลมเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าพลังน้ำใช้การไหลของน้ำที่ไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเพื่อผลิตไฟฟ้า พลังงานความร้อนใต้พิภพ สร้างพลังงานได้โดยการสูบน้ำผ่านหินร้อนใต้ดิน ส่วนพลังงานชีวมวลเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนอินทรียวัตถุ เช่น เศษไม้หรือของเสียทางการเกษตรให้เป็นเชื้อเพลิง

พลังงานความร้อนใต้พิภพ (Geothermal Energy)

พลังงานความร้อนใต้พิภพคือ พลังงานที่เกิดจากความร้อนใต้พื้นโลก ความร้อนนี้สามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือเพื่อให้ความร้อน พลังงานความร้อนใต้พิภพเป็นแหล่งพลังงานที่เชื่อถือได้และยั่งยืน เนื่องจากแกนกลางของโลกผลิตความร้อนอย่างต่อเนื่อง

พลังงานความร้อนใต้พิภพทำงานอย่างไร?

พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy)

พลังงานหมุนเวียนรูปแบบหนึ่งที่เป็นที่รู้จักและใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดคือพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานประเภทนี้ได้มาจากแสงแดด แผงโซลาร์เซลล์ซึ่งประกอบด้วยเซลล์ที่จะแปลงแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้า พลังงานนี้สามารถนำไปใช้เป็นพลังงานให้กับบ้าน ธุรกิจ หรือแม้แต่เมืองทั้งเมืองได้ พลังงานแสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่สะอาด เชื่อถือได้ และมีราคาที่เอื้อมถึงมากขึ้นเรื่อย ๆ

พลังงานแสงอาทิตย์ทำงานอย่างไร?

พลังงานน้ำ (Hydropower Energy)

พลังงานน้ำเป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญของพลังงานหมุนเวียน ได้มาจากการไหลของน้ำ ซึ่งโดยส่วนมากแล้วน้ำที่จะนำมาผลิตเป็นพลังงาน คือน้ำที่อยู่ในรูปแบบของเขื่อน แรงโน้มถ่วงของโลกทำให้น้ำที่ไหลลงมาจากที่สูง และหมุนกังหันเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า พลังงานรูปแบบนี้เป็นหนึ่งในพลังงานที่เก่าแก่ที่สุดที่มนุษย์ใช้ และยังคงเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่สำคัญทั่วโลก

ไฟฟ้าพลังน้ำทำงานอย่างไร?

พลังงานลม (Wind Energy)

พลังงานลมเป็นพลังงานหมุนเวียนอีกรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยม พลังงานประเภทนี้มาจากกระแสลมและกังหันลม โดยกังหันลมจะจับพลังงานจลน์จากลม และแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้า การผลิตพลังงานในรูปแบบนี้จะมีประสิทธิภาพเป็นพิเศษในพื้นที่ ที่มีลมแรงสม่ำเสมอหรือมีลมแรง

พลังงานลมทำงานอย่างไร?

พลังงานน้ำขึ้นน้ำลง (Tidal Energy)

พลังงานน้ำขึ้นน้ำลงเป็นรูปแบบหนึ่งของไฟฟ้าพลังน้ำ แต่ได้มาจากกระแสน้ำและคลื่นน้ำ พลังงานที่เกิดจากกระแสน้ำขึ้นและลงสามารถแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ แม้ว่าจะไม่ได้ใช้กันอย่างแพร่หลายเท่ากับพลังงานทดแทนรูปแบบอื่น ๆ แต่พลังงานจากน้ำขึ้นน้ำลงก็มีศักยภาพสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ชายฝั่งทะเล ซึ่งมีความแตกต่างของระดับน้ำระหว่างช่วงน้ำขึ้นและช่วงน้ำลง

พลังงานน้ำขึ้นน้ำลงทำงานอย่างไร?

เชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuels)

สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด เรามีเชื้อเพลิงชีวภาพ พลังงานนี้เป็นผลผลิตจากสิ่งมีชีวิต หรือ ผลจากการสร้างและย่อยสลายของสิ่งมีชีวิต เชื้อเพลิงชีวภาพสามารถผลิตได้จากวัสดุหลากหลายประเภท เช่น ของเสียจากพืชผล ปุ๋ยคอก หรือสาหร่าย เชื้อเพลิงชีวภาพบางรูปแบบ อย่างเอทานอลและไบโอดีเซล สามารถใช้แทนหรือใช้ร่วมกับเชื้อเพลิงฟอสซิลในรถยนต์และยานพาหนะอื่น ๆ ได้

พลังงานชีวมวลทำงานอย่างไร?

ข้อดีของพลังงานหมุนเวียน

ข้อได้เปรียบที่สำคัญประการหนึ่งคือปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยเมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงฟอสซิลแบบดั้งเดิม เช่น โรงไฟฟ้าถ่านหิน ซึ่งปล่อย CO₂ ปริมาณมากออกสู่ชั้นบรรยากาศของเรา ซึ่งนำไปสู่ภาวะโลกร้อน นอกจากนี้ ยังสร้างงานทั้งโดยตรง (เช่น การผลิตแผงโซลาร์เซลล์หรือกังหันลม) และทางอ้อม (เช่น การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคา) แหล่งพลังงานหมุนเวียนยังช่วยลดการพึ่งพาน้ำมันจากต่างประเทศ ซึ่งอาจขึ้นอยู่กับความผันผวนของราคาและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์

ข้อจำกัดของพลังงานหมุนเวียน

ข้อจำกัดหลักคือความไม่สม่ำเสมอ ตัวอย่างเช่น ดวงอาทิตย์ไม่ส่องแสงในเวลากลางคืน และลมไม่ได้พัดตลอดเวลา ซึ่งหมายความว่าจำเป็นต้องมีระบบจัดเก็บพลังงานส่วนเกินที่เกิดขึ้น เพื่อใช้ในภายหลังเมื่อมีความต้องการสูงแต่ความสามารถในการผลิตมีน้อย ข้อเสียอีกประการหนึ่งคือต้นทุนเนื่องจากการลงทุนเริ่มแรกในโครงสร้างพื้นฐานของพลังงานหมุนเวียนอาจต้องใช้รายจ่ายจำนวนมากล่วงหน้า ก่อนที่จะเห็นผลตอบแทนเมื่อเวลาผ่านไป

อนาคตของพลังงานหมุนเวียน

การมุ่งหน้าไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนมากขึ้น พลังงานหมุนเวียนก็จะยิ่งมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้าต่อไป เราจะเห็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการควบคุมพลังงานสะอาด ในขณะเดียวกันก็ลดต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ไม่ว่าเราจะอาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบทหรือในเมือง ด้วยการตอบรับการเปลี่ยนแปลงสู่ความยั่งยืนในปัจจุบันผ่านการลงทุนในเทคโนโลยีสีเขียว เช่น รถยนต์ไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่สำรองในบ้านที่ขับเคลื่อนด้วยแผงโซลาร์เซลล์ เราสามารถช่วยสร้างโลกที่สะอาดขึ้นในวันพรุ่งนี้สำหรับตัวเราเองและคนรุ่นต่อ ๆ ไป

และด้วยการทำความเข้าใจและใช้ประโยชน์จากแหล่งพลังงานเหล่านี้ เราจะสามารถมุ่งสู่อนาคตที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นได้นั่นเองครับ

อ่านบทความอื่น ๆ เพิ่มเติม คลิก

ติดตามครูเฟิร์สใน Facebook Fanpage : ครูเฟิร์ส The Guru First คลิก

พิเศษ!!

สำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม

สนใจอยากได้เทคนิคคิดเร็ว เก่งไว เข้าใจง่าย เรียนแบบเน้น ๆ เจาะแนวข้อสอบที่เจอบ่อย เจอแน่!! ขอแนะนำ คอร์สออนไลน์ ของ The Guru First ไม่ว่าจะเป็น คอร์สออนไลน์ หรือ คอร์สสอนสด เลือกเรียนตามความต้องการได้เลยครับ

กำลังมีคำถามอยู่หรือเปล่าครับ ?

Similar Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *