ภัยร้ายจากปรากฏการณ์เรือนกระจก ความท้าทายสู่การรักษ์โลก

ภัยร้ายจากปรากฏการณ์เรือนกระจก ความท้าทายสู่การรักษ์โลก

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นหนึ่งในปัญหาใหญ่ที่มนุษย…