สอน Tense โดย…ครูวิ
| |

สอน Tense โดย…ครูวิ

เตรียมความพร้อมก่อนสอบกับครูเฟิร์ส ด้วยวิดิโอบันทึกการส…

บวก ลบ คูณ หาร เลขติดลบ
| | |

บวก ลบ คูณ หาร เลขติดลบ

เตรียมความพร้อมก่อนสอบกับครูเฟิร์ส ด้วยวิดิโอบันทึกการส…

ติวคณิต สอบเข้า ม.4 ห้องสามัญ LIVE
| | |

ติวคณิต สอบเข้า ม.4 ห้องสามัญ LIVE

เตรียมความพร้อมก่อนสอบกับครูเฟิร์ส ด้วยวิดิโอบันทึก ติว…

คณิตศาสตร์ ม.ต้น LIVE
| | |

คณิตศาสตร์ ม.ต้น LIVE

เตรียมความพร้อมก่อนสอบกับครูเฟิร์ส ด้วยวิดิโอบันทึก คณิ…

โจทย์เรขาคณิตวิเคราะห์ และภาคตัดกรวย
| | |

โจทย์เรขาคณิตวิเคราะห์ และภาคตัดกรวย

เรียนฟรีกับครูเฟิร์ส ด้วยวิดิโอสอนทำ โจทย์เรขาคณิตวิเคร…

โจทย์ตรีโกณมิติ
| | |

โจทย์ตรีโกณมิติ

เรียนฟรีกับครูเฟิร์ส ด้วยวิดิโอสอนทำ โจทย์ตรีโกณมิติ ติ…

คณิตศาสตร์ สอบเข้า ม.4 รร.เตรียมอุดมฯ LIVE
| | |

คณิตศาสตร์ สอบเข้า ม.4 รร.เตรียมอุดมฯ LIVE

เตรียมความพร้อมก่อนสอบกับครูเฟิร์ส ด้วยวิดิโอบันทึก LIV…

ติวสอบเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมฯ
| | |

ติวสอบเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมฯ

เตรียมความพร้อมก่อนสอบกับครูเฟิร์ส ด้วยวิดิโอ ติวสอบเข้…

แนวข้อสอบเข้า รร. มหิดลวิทยานุสรณ์ ปี 59 – 60
| | |

แนวข้อสอบเข้า รร. มหิดลวิทยานุสรณ์ ปี 59 – 60

วันนี้ครูเฟิร์สมี ตัวอย่างข้อสอบ แนวข้อสอบเข้า รร. มหิด…

ตัวอย่างข้อสอบ แนวข้อสอบเข้า ม.4
| | | |

ตัวอย่างข้อสอบ แนวข้อสอบเข้า ม.4

วันนี้ครูเฟิร์สมี ตัวอย่างข้อสอบ แนวข้อสอบเข้า ม.4 มาฝา…