สอน Tense โดย…ครูวิ
| |

สอน Tense โดย…ครูวิ

เตรียมความพร้อมก่อนสอบกับครูเฟิร์ส ด้วยวิดิโอบันทึกการส…

บวก ลบ คูณ หาร เลขติดลบ
| | |

บวก ลบ คูณ หาร เลขติดลบ

เตรียมความพร้อมก่อนสอบกับครูเฟิร์ส ด้วยวิดิโอบันทึกการส…

5 แนวทาง สอบเข้า ม.1 ห้องโครงการพิเศษ
| |

5 แนวทาง สอบเข้า ม.1 ห้องโครงการพิเศษ

วันนี้ครูเฟิร์สจะมาเล่าถึง แนวทางที่ทำให้ลูกสอบติด ม.1 …

ติวคณิต สอบเข้า ม.4 ห้องสามัญ LIVE
| | |

ติวคณิต สอบเข้า ม.4 ห้องสามัญ LIVE

เตรียมความพร้อมก่อนสอบกับครูเฟิร์ส ด้วยวิดิโอบันทึก ติว…

ติววิทย์ สอบเข้า ม.1 ห้องทั่วไป LIVE
| | |

ติววิทย์ สอบเข้า ม.1 ห้องทั่วไป LIVE

เตรียมความพร้อมก่อนสอบกับครูเฟิร์ส ด้วยวิดิโอบันทึก ติว…

ติวคณิต สอบเข้า ม.1 ห้องทั่วไป LIVE
| | |

ติวคณิต สอบเข้า ม.1 ห้องทั่วไป LIVE

เตรียมความพร้อมก่อนสอบกับครูเฟิร์ส ด้วยวิดิโอบันทึก ติว…

ติวคณิต สอบเข้า ม.1 ห้อง gifted LIVE
| | |

ติวคณิต สอบเข้า ม.1 ห้อง gifted LIVE

เตรียมความพร้อมก่อนสอบกับครูเฟิร์ส ด้วยวิดิโอบันทึก ติว…

คณิตศาสตร์ ม.ต้น LIVE
| | |

คณิตศาสตร์ ม.ต้น LIVE

เตรียมความพร้อมก่อนสอบกับครูเฟิร์ส ด้วยวิดิโอบันทึก คณิ…

ฟิสิกส์ LIVE
| | | | |

ฟิสิกส์ LIVE

เตรียมความพร้อมก่อนสอบกับครูเฟิร์ส ด้วยวิดิโอบันทึก ฟิส…

ติว PAT 1 LIVE
| | | | |

ติว PAT 1 LIVE

เตรียมความพร้อมก่อนสอบกับครูเฟิร์ส ด้วยวิดิโอบันทึก LIV…