ติดต่อครูเฟิร์ส และทีมงานได้ที่

โรงเรียนกวดวิชาเสริมความรู้จีเนียส

บ้านดอนตูม 5 ตำบล บ้านโป่ง อำเภอ บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110 โทร 086-9872000

สถาบันกวดวิชา FIRST TUTOR

ตำบล บางรักพัฒนา อำเภอ บางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี 11110 โทร. 081-9168772

Social Network